آموزش WordPress

آموزش سیستم مدیریت محتوای WordPress


قیمت در سایت پرند : 28000تومان
خرید با کد تخفیف :  25200تومان


خرید با تخفیف

  مشخصات کامل

آموزش Joomla

آموزش سیستم مدیریت محتوای Joomla


قیمت در سایت پرند : 28000تومان
خرید با کد تخفیف :  25200تومان


خرید با تخفیف

  مشخصات کامل

آموزش Android Programming

آموزش طراحی و ساخت برنامه های اندرویدی


قیمت در سایت پرند : 34,000 تومان
خرید با کد تخفیف :  30,600 تومان


خرید با تخفیف

  مشخصات کامل

آموزش PHP

آموزش زبان برنامه نویسی تحت وب PHP


قیمت در سایت پرند : 34,000 تومان
خرید با کد تخفیف :  30,600 تومان


خرید با تخفیف

  مشخصات کامل

آموزش Word 2010, 2013

قوی ترین و مهم ترین نرم افزار واژه پرداز در جهان


قیمت در سایت پرند : 22,000 تومان
خرید با کد تخفیف :  19,800 تومان


خرید با تخفیف

  مشخصات کامل

آموزش Excel 2010, 2013

نرم افزار کار با اعداد و ارقام


قیمت در سایت پرند : 22,000 تومان
خرید با کد تخفیف :  19,800 تومان


خرید با تخفیف

  مشخصات کامل

آموزش Access 2010, 2013

برنامه طراحی و مدیریت بانکهای اطلاعاتی حجم پایین


قیمت در سایت پرند : 22,000 تومان
خرید با کد تخفیف :  19,800 تومان


خرید با تخفیف

  مشخصات کامل

آموزش SQL Server 2014

نرم افزار طراحی و مديريت بانکهای اطلاعاتي رابطه ای


قیمت در سایت پرند : 34,000 تومان
خرید با کد تخفیف :  30,600 تومان


خرید با تخفیف

  مشخصات کامل

آموزش MATLAB 2015

نرم افزار محاسبات عددی و زبان برنامه نویسی نسل چهارم


قیمت در سایت پرند : 34,000 تومان
خرید با کد تخفیف :  30,600 تومان


خرید با تخفیف

  مشخصات کامل

آموزش MS Project 2013

نرم افزار قدرتمند مدیریت پروژه


قیمت در سایت پرند : 34,000 تومان
خرید با کد تخفیف :  30,600 تومان


خرید با تخفیف

  مشخصات کامل

آموزش SolidWorks 2014

نرم افزار طراحی سه بعدی مکانیکی


قیمت در سایت پرند : 34,000 تومان
خرید با کد تخفیف :  30,600 تومان


خرید با تخفیف

  مشخصات کامل

آموزش Premiere CS6, CC

نرم افزار ایجاد و ویرایش فیلم از شرکت Adobe


قیمت در سایت پرند : 28,000 تومان
خرید با کد تخفیف :  25,200 تومان


خرید با تخفیف

  مشخصات کامل